top of page
utsuri1.jpg

©Hitomi_SATO

仮想の庭―うつり

UTSURI - Virtual Garden

Directed chorepgraphed and designed by

Ushio Amagatsu

Scenic art

Natsuyuki Nakanishi

Music

Takashi Kako /

Yoicihro Yoshikawa

Dancer

Ushio Amagatsu / Semimaru / Toru Iwashita / Sho Takeuchi / Akihito Ichihara / Taiyo Tochiaki / Ichiro Hasegawa

Co-produced by

Theatre de la Ville,Paris,France / Biwako Hall Center for the performing arts Shiga,Japan / Sankai Juku

Premier

Theatre de la Ville,Paris in 2003

utsuri_1.jpg

©Laurent Philippe

bottom of page